Lincoln Memorial

Het Lincoln Memorial in Washington DC is een nationaal monument ter ere van de zestiende president van de Verenigde Staten: Abraham Lincoln. Je vindt het monument in het verlengde van de National Mall, tegenover het Washington Monument. Bij dit monument vonden diverse belangrijke speeches plaats. Zo koos onder andere Martin Luther King in 1963 deze plaats uit voor zijn beroemde rede ‘I Have a Dream’.

Geschiedenis

Een trage start

Architect Clark Mills ontwierp het eerste publieke herdenkingsmonument voor Abraham Lincoln. Slechts drie jaar nadat de president was overleden, moest het monument tot stand komen. Echter lag de bouw een tijd stil door een gebrek aan geld. Uiteindelijk werd pas in 1910 weer een commissie in het leven geroepen die zich bezig zou houden met de (her)oprichting van het herdenkingsmonument. 

In 1913 werd het definitieve ontwerp goedgekeurd, al ging dat gepaard met de nodige kritiek. Sommigen waren van mening dat de Griekse stijl te uitdagend was en daarom niet goed paste bij het rustige karakter van Lincoln. Er werden ook vraagtekens geplaatst bij de aangewezen locatie voor het monument: het pas verkregen land in het Potomac Park zou veel te moerassig en te onbegaanbaar zijn. Uiteindelijk werden alle plannen goedgekeurd en werd het monument op 30 mei 1922 officieel geopend door president Warren. Dit geschiedde onder toeziend oog van de 79-jarige Robert Todd Lincoln, de enige nog levende zoon van Abraham Lincoln. 

36 pilaren

De buitenkant van de tempel is gemaakt van marmer uit Colorado. Opvallend zijn de 36 pilaren in Dorische stijl die het gebouw omringen. Deze verwijzen naar de 36 staten van de Union, het Verenigde Staten ten tijde van de dood van Lincoln. Boven deze pijlers staan de data waarop de 36 staten tot de Union toetraden. Het monument is onderverdeeld in drie aparte ruimtes. De noordelijke en zuidelijke kamers zijn versierd met teksten van twee belangrijke speeches van Lincoln: de tweede inauguratierede en de rede van Gettysburg. In de middelste ruimte staat een gigantisch standbeeld van Lincoln. De voltooiing van het 5,8 meter hoge beeld, waarop de president zittend is uitgebeeld, kostte in totaal vier jaar. 

Historische toespraken

Het Lincoln Monument is vaak gebruikt als achtergrond voor belangrijke historische toespraken. Zo werd het in 1963 gebruikt voor de ‘March on Washington for Jobs and Freedom’, waarbij circa 250.000 mensen naar het monument kwamen om de historische speech van Martin Luther King te horen. Dit evenement was zo tekenend voor het monument dat veertig jaar later de tekst ‘I Have a Dream’ in de stenen geslepen werd op de plaats waar King destijds stond.

bron: tiogatours

Leave a Reply

Your email address will not be published.